شیمی

en - No data
en - No data

محصولات آموزشی جامع شیمی کنکور

آخرین درسی که درکنکور سراسری هر دو رشته ی ریاضی و تجربی مطرح میشود،درسشیمیاست که در هر دو رشته دارای 35 سوال است. تست های درس شیمی هر ساله نسبت به قبل سخت تر میشوند.

تست های شیمیدرکنکور از سال دوم ، سوم و پیش دانشگاهی طرح می شوند . اما دو مشکل اساسی به دلیل موقعیت قرارگیری تست ها در دفترچه ی آزمون و نیز کنکور وجود دارد.

اکثر مشکل داوطلبین در این درس به دلیل موقعیت آن در دفترچه سوالات می باشد،در هر دو رشته این درس آخرین سوالات را شامل میشود.به همین دلیل دو مشکل زیر برای داوطلبین پیش می آید.

مشکل زمانی:

اگر به خوبی نتوانید در آزمون و کنکور مدیریت زمان داشته باشید ممکن است به هنگام حل تست های ریاضی و فیزیک زمان زیادی را از دست دهید و زمان کافی را برای حل تست های شیمی نداشته باشید.

خسته باشید:

بعد از حل ۵۰ تست زیست و نیز فیزیک ، مطمئنا ذهن و جسم خسته خواهد بود و این غیر قابل انکار است اما می توان از هم اکنون خود را به دشواری های جلسه کنکور و این تیپ تست زدن عادت دهید .

محصولات آموزشی کنکور
  • مقایسه کالا (0)

100,000 تومان

آموزش جامع شیمی آب آهنگ زندگی

ارائه ی درسنامه جامع و تدریس خط به خط کتاب درسیحل تمرین،مثال و تست های کنکورارائه ی هر آنچه برای 100 زدن لازم استمباحث تدریس شده در این پکیج DVD:یون ه..

105,000 تومان

آموزش جامع شیمی سال دهم، کیهان زادگاه الفبای هستی

ارائه ی درسنامه جامع و تدریس خط به خط کتاب درسیحل تمرین،مثال و تست های کنکورارائه ی هر آنچه برای 100 زدن لازم استمباحث تدریس شده در این پکیج DVD:چگونگ..

45,000 تومان

آموزش سینتیک شیمیایی

ارائه ی درسنامه های جامعحل تمرین ها و تست های کنکورارائه ی تکنیک های خاص برای حل مسایلبررسی مو شکافانه خط به خط کتاب درسیارائه هر آنچه برای 100 زدن لا..

75,000 تومان

آموزش شیمی سال یازدهم فصل 1

ارائه ی درسنامه های جامعحل تمرین ها و تست های کنکوربررسی مو شکافانه خط به خط کتاب درسیمطالب تدریس شده در این پکیج DVD:الگو ها و روند ها در رفتار مواد..

60,000 تومان

ترمودینامیک شیمیایی فصل دوم شیمی سوم

ارائه ی درسنامه جامع و تدریس خط به خط کتاب درسیحل تمرین،مثال و تست های کنکورآموزش نکات کنکوری و تکنیک های تست زنیارائه ی هر آنچه برای 100 زدن لازم است..

60,000 تومان

تعادل شیمی فصل دوم شیمی سال چهارم

ارائه ی تکنیک های خاص برای حل مسایلبررسی مو شکافانه خط به خط کتاب درسیارائه ی درسنامه های جامعهر آنچه برای 100 زدن کنکور لازم استمطالب تدریس شده در ای..

75,000 تومان

جمع بندی شیمی سال دهم

ارائه ی درسنامه جامع و تدریس خط به خط کتاب درسیجمعبندی شیمی دهم در 15 ساعتحل تمرین،مثال و تست های کنکورارائه ی هر آنچه برای 100 زدن لازم استمباحث تدری..

80,000 تومان

جمع بندی شیمی سال چهارم

جمع بندی شیمی سال چهارم در 16 ساعتارائه ی تکنیک های خاص برای حل مسایلبررسی مو شکافانه خط به خط کتاب درسیمطالب تدریس شده در این پکیج DVD:سینتیک شیمیایی..

70,000 تومان

خواص تناوبی عنصرها فصل دوم شیمی دوم دبیرستان

ارائه ی درسنامه جامع و تدریس خط به خط کتاب درسیحل تمرین،مثال و تست های کنکورارائه ی هر آنچه برای 100 زدن لازم استمباحث تدریس شده در این پکیج DVD: تناو..

150,000 تومان

ردپای گاز ها در زندگی فصل دوم شیمی دهم

ارائه ی درسنامه جامع و تدریس خط به خط کتاب درسیحل تمرین،مثال و تست های کنکورارائه ی هر آنچه برای 100 زدن لازم استمباحث تدریس شده در این پکیج DVD:واکنش..

90,000 تومان

ردپای گاز ها در زندگی فصل دوم شیمی مقطع دهم

ارائه ی درسنامه جامع و تدریس خط به خط کتاب درسیحل تمرین،مثال و تست های کنکورارائه ی هر آنچه برای 100 زدن لازم استمباحث تدریس شده در این پکیج DVD: واکن..

45,000 تومان

روش های تست زنی آب آهنگ زندگی فصل سوم شیمی دهم

ارائه ی درسنامه جامع و تدریس خط به خط کتاب درسیحل تمرین،مثال و تست های کنکورارائه ی هر آنچه برای 100 زدن لازم استمباحث تدریس شده در این پکیج DVD:یون ه..

45,000 تومان

روش های تست زنی ردپای گاز ها در زندگی

ارائه ی درسنامه جامع و تدریس خط به خط کتاب درسیحل تمرین،مثال و تست های کنکورارائه ی هر آنچه برای 100 زدن لازم استمباحث تدریس شده در این پکیج DVD: واکن..

30,000 تومان

روش های تست زنی کیهان زادگاه الفبای هستی

ارائه ی درسنامه جامع و تدریس خط به خط کتاب درسی حل تمرین،مثال و تست های کنکور ارائه ی هر آنچه برای 100 زدن لازم است مباحث تدریس شده در این پکیج DVD..

45,000 تومان

روش های تست زنی کیهان زادگاه هستی

ارائه ی درسنامه جامع و تدریس خط به خط کتاب درسی حل تمرین،مثال و تست های کنکور ارائه ی هر آنچه برای 100 زدن لازم است مباحث تدریس شده در این پکیج DVD..
نمايش 1 تا 15 از 22 (2 صفحه)