دین و زندگی

en - No data
en - No data

محصولات آموزشی کنکور دین و زندگی

سومین درسی که در کنکور سراسری با آن مواجه میشوید  دین و زندگی  می باشد. این درس همانند سایر دروس عمومی ۲۵ سوال در کنکور سراسری دارد. این درس در کنکور سراسری ضریب ۳ را به خود اختصاص داده است. در سال های اخیر با توجه به مفهومی شدن سوالات شاهد این موضوع در درس دین و زندگی  نیز بوده ایم.آن دسته از سوالاتی که صرفا جنبه حفظی داشت در این درس مطرح نمی شود بلکه سوالاتی مفهومی و ترکیبی از ۳ کتاب دین و زندگی  دبیرستان طرح می شود. این تیپ از سوالات از کنکور ۸۸ آغاز شد و هر ساله هم بر تعداد این سوالات افزوده می شود و هم از نظر سختی و مفهومی شدن در سطح بالاتری طرح می شوند. از این رو برای موفقیت در کنکور و کسب درصد خوب و عالی در درس دین و زندگی باید هم سو با تفکر طراحان سوالات کنکور سراسری  و علاقه آنها حرکت کنید و شیوه مطالعهدین و زندگی ر تغییر دهید.

با آنالیز و بررسی سوالات درس دین و زندگی  در چند سال اخیر متوجه می شوید چیزی در حدود ۶۸ تا ۷۲ درصد از سوالات درس  دین و زندگی  را از مبحث آیات و روایات مطرح می کنند که نیازمند مطالعه آیات برای پاسخ گویی به این تیپ از سوالات هستید. معمولا در سوالات آیات یا ابتدا یا انتهای آیه مورد نظرشان را در سوال نمی آورند و داوطلب با دیدن بخشی از آیه که در تست مطرح شده است باید کل آیه را به خاطر اورد و موضوع و پاراگرافی را که مربوط به آیه مورد پرسش هست نیز به خاطر داشته باشد.

محصولات آموزشی کنکور
  • مقایسه کالا (0)

15,000 تومان

درس اول دین و زندگی سال چهارم دبیرستان

بررسی خط به خط کتاب درسیآموزش مفهومی آیات و متون درس هاارائه ی تکنیک های لازم برای به یاد سپردن آیاتآموزش روش های ما فوق حرفه ای برای سریع زدن سوالات ..

150,000 تومان

دین و زندگی سال دوم دبیرستان درس 1 تا 10

بررسی خط به خط کتاب درسیآموزش مفهومی آیات و متون درس هاارائه ی تکنیک های لازم برای به یاد سپردن آیاتآموزش روش های ما فوق حرفه ای برای سریع زدن سوالات ..

40,000 تومان

دین و زندگی سوم دبیرستان درس اول تا چهارم

بررسی خط به خط کتاب درسیآموزش مفهومی آیات و متون درس هاارائه ی تکنیک های لازم برای به یاد سپردن آیاتآموزش روش های ما فوق حرفه ای برای سریع زدن سوالات ..

20,000 تومان

دین و زندگی سوم دبیرستان درس سیزدهم و چهاردهم

بررسی خط به خط کتاب درسیآموزش مفهومی آیات و متون درس هاارائه ی تکنیک های لازم برای به یاد سپردن آیاتآموزش روش های ما فوق حرفه ای برای سریع زدن سوالات ..

20,000 تومان

دین و زندگی سوم دبیرستان درس نهم و دهم

بررسی خط به خط کتاب درسیآموزش مفهومی آیات و متون درس هاارائه ی تکنیک های لازم برای به یاد سپردن آیاتآموزش روش های ما فوق حرفه ای برای سریع زدن سوالات ..

20,000 تومان

دین و زندگی سوم دبیرستان درس هفتم و هشتم

بررسی خط به خط کتاب درسیآموزش مفهومی آیات و متون درس هاارائه ی تکنیک های لازم برای به یاد سپردن آیاتآموزش روش های ما فوق حرفه ای برای سریع زدن سوالات ..

30,000 تومان

دین و زندگی سوم دبیرستان درس پانزدهم و شانزدهم

بررسی خط به خط کتاب درسیآموزش مفهومی آیات و متون درس هاارائه ی تکنیک های لازم برای به یاد سپردن آیاتآموزش روش های ما فوق حرفه ای برای سریع زدن سوالات ..

40,000 تومان

دین و زندگی سوم دبیرستان درس پنجم و ششم

بررسی خط به خط کتاب درسیآموزش مفهومی آیات و متون درس هاارائه ی تکنیک های لازم برای به یاد سپردن آیاتآموزش روش های ما فوق حرفه ای برای سریع زدن سوالات ..

20,000 تومان

دین و زندگی سوم دبیرستان درس یازدهم و دوازدهم

بررسی خط به خط کتاب درسیآموزش مفهومی آیات و متون درس هاارائه ی تکنیک های لازم برای به یاد سپردن آیاتآموزش روش های ما فوق حرفه ای برای سریع زدن سوالات ..

110,000 تومان

دینی دهم دروس ۱ تا ۱۲

بررسی خط به خط کتاب درسیآموزش مفهومی آیات و متون درس هاارائه ی تکنیک های لازم برای به یاد سپردن آیاتآموزش روش های ما فوق حرفه ای برای سریع زدن سوالات ..

90,000 تومان

دینی دهم دروس ۱ تا ۶

بررسی خط به خط کتاب درسیآموزش مفهومی آیات و متون درس هاارائه ی تکنیک های لازم برای به یاد سپردن آیاتآموزش روش های ما فوق حرفه ای برای سریع زدن سوالات ..

90,000 تومان

دینی دهم دروس ۷ تا ۱۲

بررسی خط به خط کتاب درسیآموزش مفهومی آیات و متون درس هاارائه ی تکنیک های لازم برای به یاد سپردن آیاتآموزش روش های ما فوق حرفه ای برای سریع زدن سوالات ..

180,000 تومان

دینی یازدهم دروس ۱ تا ۱۲

بررسی خط به خط کتاب درسیآموزش مفهومی آیات و متون درس هاارائه ی تکنیک های لازم برای به یاد سپردن آیاتآموزش روش های ما فوق حرفه ای برای سریع زدن سوالات ..
نمايش 1 تا 15 از 15 (1 صفحه)